PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  86. Ad Vectium  >  strony 35 -  35


85. Ad Albertum Lascum   left left right  87. Epithaphium Nautae
 

 

86. Do Wekcjusza

 

– Kto cię zaprosił, Wekcjuszu? – Przychodzę jak cień za Filipem. –

Słusznie. A zatem cieniowi miast potraw należy się zapach!

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 35

Oryginalny skan

Transkrypcja