PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  87. Epithaphium Nautae >  strony 35 -  35


86. Ad Vectium   left left right  88. Ad Laberium
 

 

87. Nagrobek żeglarzowi1

 

W tym grobie żeglarz spoczywa2. Ty rozwiń żagle, bo kiedy

ginąłem, inne okręty sunęły po grzbiecie morza.

 

tłum. Grzegorz Franczak


 

 

STRONA 35

Oryginalny skan

Transkrypcja