PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  88. Ad Laberium >  strony 35 -  35


87. Epithaphium Nautae  left left right  89. Ad Lucam Gornicium
 

 

88. Do Laberiusza

 

Niczego, co nie jest prawdą, nie mówię, Laberiuszu! Wszystko,

co rzecze Kalchas, to kłamstwo. Nam nikt wiary nie daje,

a Kalchasowi się wierzy – błąd to, czy może gniew bogów –

trudno orzec, lecz chyba raczej gniew bogów.

Podobnie, gdy dziewicza córka Priama2 obraziła Feba1,

chociaż głosiła prawdę, nikt jej nigdy nie wierzył.

Tak na mnie, za to, że Muzom ośle uszy niebacznie

przyprawiłem, rozgniewali się – jak myślę – bogowie.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 35

Oryginalny skan

Transkrypcja