PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  94. Griphus >  strony 37 -  37


93. Griphus  left left right  95. Griphus
 

 

94. Zagadka

 

Ani to, co rodzi ziemia, lub morze bezmierne wydaje,        

ani nawet sam człowiek tak szybko nie rośnie i nie ginie.

Rodzi się ogromny ciałem, by w największym rozroście     

rozgałęzić się dziwnie szczupłymi kończynami,      

w starości zaś znów urosnąć i wyolbrzymić ciałem1.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 37

Oryginalny skan

Transkrypcja