PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  93. Griphus >  strony 36 -  37


92. Griphus  left left right  94. Griphus
 

 

 

 

93. Zagadka

 

Nie śmiertelny, ale i nie nieśmiertelny,

STRONA 36

Oryginalny skan

Transkrypcja

lecz niejako mieszanej natury, której ani

ludzką, ni boską nazwać nie można, 

Rodzi się bez ustanku i ginie na przemian, do tego

nikt go nigdy nie widzi, a wszystkim jest dobrze znajomy1.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 37

Oryginalny skan

Transkrypcja