PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  92. Griphus >  strony 36 -  36


91. Ad Andream Tricesium   left left right  93. Griphus
 

 

92. Zagadka

 

Z natury kobieta, w swym łonie chowa potomków,

którzy choć niemi, to jednak niosą za morza

i na krańce ziemi swój głos – zrozumiały jednakże

dla tych tylko, którym sami pozwolą. Inny, choć z bliska, nie słyszy1.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 36

Oryginalny skan

Transkrypcja