PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  96. Griphus >  strony 37 -  37


95. Griphus  left left right  97. Epithaphium Philippi Padnevii
 

 

96. Zagadka

 

Ten także, jeśli potrafisz, rozgryź mi orzech, Aulusie:

wszyscy o nim uczymy – nikt przedmiotu nauki nie poznał1.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 37

Oryginalny skan

Transkrypcja