PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  97. Epithaphium Philippi Padnevii >  strony 37 -  37


96. Griphus  left left right  98. Aliud
 

 

97. Nagrobek Filipowi Padniewskiemu1

 

Twe wybitne zasługi dla ojczyzny i wypróbowana cnota,

Padniewski, wyniosły cię ku najwyższej ozdobie!

Nawet nieszczęsna zawiść podnieść wzroku nie śmiała,

uderzona blaskiem twojego imienia.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 37

Oryginalny skan

Transkrypcja