PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  104. Ad Attalum  >  strony 39 -  39


103. Ad Ioannem Firleum   left left right  105. Ad Crocalim
 

 

104. Do Attalosa

 

Jeśli żyć będziesz, Attalu, tak długo jak jeleń lub wrona,

nie grzeszysz w tym, że bez końca troszczysz się o złoto.

Lecz jeśli masz naturę człowieka, któremu krótszy żywot pisany,

nie pozwól, by kąsał cię giez pożądania niezmiernych bogactw,

żebyś nie padł przypadkiem pośród tych ciężkich zachodów,

bo wtedy inni wśród twoich bogactw będą zbytkować.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 39

Oryginalny skan

Transkrypcja