PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  103. Ad Ioannem Firleum  >  strony 39 -  39


102. Ad Petram Costecam   left left right  104. Ad Attalum
 

 

103. Do Jana Firleja1

 

Te wierszyki, Firleju, stworzyłem pod gołym niebem:

jeśli są zimne, to dlatego, że poeta w ciepełku nie siedzi!

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 39

Oryginalny skan

Transkrypcja