PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  106. Ad Nicolaum Gelasinum >  strony 40 -  40


105. Ad Crocalim   left left right  107. Epithaphium I. Grebsii
 

 

106. Do Mikołaja Śmieszkowica1

 

Zdaje się, że ty jeden za wszystkich swych towarzyszy

kochasz, mój Śmieszkowicu, i nas wszystkich w tym zastępujesz!

Bo gdy innym jedno dziecko się rodzi, ciebie żona

uszczęśliwia bliźniakami – podwójny z ciebie mąż, Śmieszkowicu!2

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 40

Oryginalny skan

Transkrypcja