PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  107. Epithaphium I. Grebsii >  strony 40 -  40


106. Ad Nicolaum Gelasinum  left left right  108. In Linum
 

 

107. Nagrobek Stanisławowi Grzepskiemu1

 

Czy cię nazwać grecystą, czy łacinnikiem2, wymowny Grzepski,

waham się – tak znakomicie obydwa znałeś języki.

Wszak byłeś Sarmatą3, a na dźwięk twoich słów tak Grecy,

jak i mieszkańcy Auzonii4 twarze ku tobie zwracali.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 40

Oryginalny skan

Transkrypcja