PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  108. In Linum >  strony 41 -  41


107. Epithaphium I. Grebsii  left left right  109. In Homerum
 

 

108. Na Linusa

 

Próżno się nadymasz, pyszałku: niczym nie zasłużyłeś

na to, że cię fortuna posadził na wysokim krześle.

Zrobiła to, chciała bowiem przypomnieć wszystkim śmiertelnym,

że może wszystko – nawet ciebie, Linusie, wywyższyć.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 41

Oryginalny skan

Transkrypcja