PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  109. In Homerum >  strony 41 -  41


108. In Linum  left left right  110. In Laertem
 

 

109. Na Homera1

 

Prędzej ciemności zgaszą niebo, prędzej porządek rzeczy

odwróci się i słońce mrok nocy będzie rozświecać,

i prędzej przestwór bezmierny morza stanie się słodki,

a ciała zmarłych powstaną z mogił i w dzień biały po świecie

znów będą chodzić, nim zginie imię Homera

i nim umrze sława, płynąca z jego boskiego dzieła.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 41

Oryginalny skan

Transkrypcja