PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  121. In Caesarem >  strony 44 -  45


120. In eandem  left left right  122. Ad Andream Patricium
 

 

 

 

121. Na cesarza1

 

Już potężny Batory2 nosi królewską koronę,

STRONA 44

Oryginalny skan

Transkrypcja

a ty, wielki cesarzu – pozwól, że powiem – wciąż zwlekasz3.

Jeden był taki, co zdołał zwlekaniem państwo ocalić4:

wszystkich innych zwłoka niemalże przywiodła do zguby.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 45

Oryginalny skan

Transkrypcja