Jan Kochanowski (1530-1584)

transkrypcja: Albert Gorzkowski, Jakub Niedźwiedź

przekład: Grzegorz Franczak