PRZEKŁAD

List do księcia Albrechta Hohenzollerna  >  strony 25 -  27


Orpheus Sarmaticus   left left
 

 

Do Najjaśniejszego Księcia Pana

i pana Alberta Starszego z Bożej

łaski Margrabiego Brandenburskiego,

Księcia w Prusiech, Księcia Szczecina, Pomorza,

Kaszubów i Słowian,

Burgrabiego Norymbergi

i Księcia Rugii,

najłaskawszego mi Pana


STRONA 25

Oryginalny skan

Transkrypcja

Jaśnie Oświecony Książę i Najłaskawszy Panie! Mija już prawie rok, odkąd korzystam z ogromnych dobrodziejstw JO Pana, które wydały mi się tym większe, że dostąpiłem ich jak dotąd bez żadnej zasługi z mej strony i bez wypełniania jakichkolwiek obowiązków. Za dobrodziejstwa te JO Panu dzięki składam i zawsze, póki żyć będę, będę składać. Przyrzekam, że i na przyszłość będę wielce zobowiązany JO Panu i uczynię to bez ociągania, JO Książę, albowiem nie ma nikogo wśród wszystkich książąt chrześcijańskiego świata, któremu chętniej ofiarowałbym moje usługi, jeśli tylko mogą mieć one jakieś znaczenie, i którego chętniej niż JO Pana wybrałbym na wodza i protektora mych studiów. Dlatego, oby tylko mój umysł okazał jakąś zręczność, całą ją, na Herkulesa, poświęcę wzmacnianiu godności i wypełnianiu rozkazów JO Pana. Teraz, ponieważ owa choroba oczu, na którą cierpiałem już wcześniej, z dnia na dzień staje się coraz bardziej niebezpieczna, postanowiłem udać się do Włoch. Nie mogę jej bowiem dłużej znieść, ponieważ zarówno uniemożliwia mi prowadzenie mych studiów, jak i czyni mnie dla JO Pana bezużytecznym ciężarem. Proszę przeto, by wolno mi było uczynić to za łaskawą zgodą JO Pana. Jakkolwiek moje środki uległy takiemu uszczupleniu, że zdają się

STRONA 26

Oryginalny skan

Transkrypcja

dopominać zwykłej szczodrobliwości JO Pana, odczuwam jednak wstyd tak wielki, że nie śmiem JO Pana o nic prosić. Mimo to myślę, że również w tej sprawie JO Pan przyjdzie z pomocą mym studiom oraz memu nieszczęściu i okaże mi swą szczodrość choćby nawet w nadziei Boskiej odpłaty. Wraz z nimi cały polecam się życzliwości i łasce JO Pana. Niechaj Bóg najwyższy i najlepszy zachowa nam długo w najlepszym zdrowiu JO Pana oraz udziela JO Panu pełnego pomyślności panowania wypełnionego najwyższym powodzeniem.           

 

Dan w Królewcu

dnia 6 kwietnia roku Pańskiego 1556.

 

przeł. B. B. Awianowicz


STRONA 27

Oryginalny skan

Transkrypcja