PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  54. Ad Sulpitium >  strony 22 -  22


53. Ad Petrum Royzium  left left right  55. Ad Diodorum
 

 

54. Do Sulpicjusza

 

Po cóż tak cię ciągle wychwalać?

Sam jesteś mówcą i żadnego ci sługi nie trzeba,

Sulpicjuszu – chyba że skryby lub poety.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 22

Oryginalny skan

Transkrypcja