PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  53. Ad Petrum Royzium >  strony 21 -  22


52. Ad Episcopum Cracoviensem  left left right  54. Ad Sulpitium
 

 

 

53. Do Piotra Rojzjusza

 

Jakaż to zawiść sprawiła, umiłowany przez Feba Rojzjuszu,

STRONA 21

Oryginalny skan

Transkrypcja

że obsypawszy mnie pierwej sokratycznymi rozmowami

i mnogością dowcipu, zanurzyłeś mnie potem,

niebacznego, w spienionych pucharach pełnych złota,

tak że wszystkie twe złote powiedzenia i wszystkie żarty

wyszły mi z pamięci, i że do domu nic nie zabrałem

prócz ciała wypełnionego Bakchusem i chwiejącego się od senności!

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 22

Oryginalny skan

Transkrypcja