PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  27. Ad Petrum >  strony 11 -  12


26. In imaginem Andreae Duditii  left left right  28. De Neaera
 

 

27. Do Piotra1

 

To samo pole, które poprzedniemu rolnikowi zwykło rodzić

tylko osty, łopiany i bezużyteczne zielsko,

dziś tobie, Piotrze, wydaje zboże o pełnych kłosach

i milcząco łaje opieszałych rolników.

Bo jeśli rola leży odłogiem i oracz gnuśnieje w bezczynności,

żadne zaniedbane pole nie przyniesie plonu;

a jeśli pług będzie ci błyszczał od ciągłego używania,

STRONA 11

Oryginalny skan

Transkrypcja

to nawet wielkie stodoły z trudnością pomieszczą twe zbiory.

 

tłum. Grzegorz Franczak

 

 


STRONA 12

Oryginalny skan

Transkrypcja