PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  26. In imaginem Andreae Duditii >  strony 11 -  11


25. In Cypassim  left left right  27. Ad Petrum
 

 

26. Na wizerunek Andrzeja Dudycza1

 

Jakiż to, Dudyczu, nowy Apelles cię namalował?

Jakaż to wprawna ręka tak cię odtworzyła?

Kto nie zna twej prawości lub twej cnoty,

z twarzy oceni twój charakter.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 11

Oryginalny skan

Transkrypcja