PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  28. De Neaera >  strony 12 -  12


27. Ad Petrum  left left right  29. Ad Tomam
 

 

28. O Neerze1

 

Gdy prowadziłem zażartą wojnę ze srogą Neerą,2

nie znosiłem myśli o pokoju3 lub układach.4

Zaśmiał się Amor i kazał płakać ślicznej dziewczynie,5

a mnie zaraz opadły wojownicze pięści6 -

wtedy ona zwycięsko zarzuciła mi ramiona na szyję7

i trzymała w więzach przez dwie noce.8

Nie zaprzestała też wymierzać mi zasłużonych razów,

i to jakich razów… Ginę na samo wspomnienie!

 

tłum. Grzegorz Franczak

 

STRONA 12

Oryginalny skan

Transkrypcja