PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  04. De Neaera >  strony 3 -  3


03. Ad Sodales  left left right  05. In puellas Venetas
 

 

4. O Neerze1

 

Ty wojnę tebańską, a tamten

opiewa wojnę trojańską –

ja tylko własne nieszczęścia.3

Mnie ani jazda, ani piechota,

ani flota żadna nie zgubiła,

lecz idące z gwiazdami w zawody

oczy słodkiej Neery.2

przeł. Grzegorz Franczak


STRONA 3

Oryginalny skan

Transkrypcja