PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  18. Epithaphium Nicolai Firlei  >  strony 8 -  8


17. De spectaculis divi Marci  left left right  19. In Amorem dormientem
 

 

18. Nagrobek Mikołajowi Firlejowi

 

Ta urna przechowuje twe szczątki, dzielny Firleju1,

ugodzony włócznią samego Marsa:

lecz twa chwała żyć będzie niezależnie od losu,

dopóki będą kopie, oszczepy, sztandary i trąby bojowe.

 

tłum. Grzegorz Franczak


 

STRONA 8

Oryginalny skan

Transkrypcja