PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  75. Ad Petrum Royzium >  strony 31 -  31


74. Ad Heliodorum   left left right  76. Ad Nicolaum Firleum
 

 

75. Do Piotra Rojzjusza1

 

Kłos daje się Cererze2, winogrona – pięknemu Bakchusowi3,

zaś Chloris4 sama się stroi we własne kwiaty.

Tym sposobem i ja nie zdaję się grzeszyć, Rojzjuszu,

gdy przynoszę ci w darze wiersze, choć jesteś poetą!

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 31

Oryginalny skan

Transkrypcja