PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  76. Ad Nicolaum Firleum >  strony 31 -  31


75. Ad Petrum Royzium  left left right  77. In Venerem natantem
 

 

76. Do Mikołaja Firleja1

 

Zapraszasz mnie, Firleju, na wieczerzę, po czym do snu

się kładziesz. Niewątpliwie, wątpliwa taka wieczerza.

 

tłum. Grzegorz Franczak

 

STRONA 31

Oryginalny skan

Transkrypcja