PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  100. In Aquilam  >  strony 38 -  38


99. Ad Urbicum   left left right  101. Ad Henricum Valesium Regem Cracoviam venientem
 

 

100. Na orła1

 

Ojcze3 proroctw2, królu skrzydlatych wędrowców4!

Co nam wywróżą lilie z twojego serca wyrosłe5?

Wróżą, że zakwitnie Sarmacja6 pod berłem króla Henryka.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 38

Oryginalny skan

Transkrypcja