PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  101. Ad Henricum Valesium Regem Cracoviam venientem >  strony 38 -  38


100. In Aquilam   left left right  102. Ad Petram Costecam
 

 

101. Do króla Henryka Walezego1 wjeżdżającego2 do Krakowa

 

Gdy całe miasto wyległo, by ciebie, królu, pozdrowić,

gdy plebs, patrycjat, rycerstwo witali cię oklaskami3,

widowiskiem tym zachwycone ogniste Słońce ściągnęło

wodze biegnącym przez przestwór złotogrzywym rumakom,

a noc, nie chcąc już zwlekać, rozlała się po czystym nieboskłonie,

aby cię mogła tysiącem swych oczu4 sama obejrzeć.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 38

Oryginalny skan

Transkrypcja