PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  114. De Lycophrone medico >  strony 42 -  42


113. In Lagenam  left left right  115. Stanislai Hosii Cardinalis manibus
 

 

114. O lekarzu Likofronie1

 

Gdy raz lekarz Likofron początek Iliady

przypadkiem czytał, i taki wiersz tam odnalazł:

„Wiele potężnych dusz strącił do Orkusu”2,

tak rzecze: „Ach, a więc strącać do Orkusu dusze –

to sława? I mnie wobec tego równać się wolno z Achillem3,

bo ileż dusz zdołałem i ja posłać nad Styks!4

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 42

Oryginalny skan

Transkrypcja